Mặc dù Nghị định số 06/2017/NĐ-CP ngày 24/1/2017 của Chính phủ liên quan đến việc kinh doanh đặt cược, đua chó và đua ngựa đã ra đời được gần 4 năm, thế nhưng mảng kinh doanh này vẫn chưa thực sự được khai thác triệt để tại Việt Nam.

Nguyên nhân của việc này có thể nằm ở hệ thống pháp luật thiếu hợp lý, thiếu đồng bộ giữa các văn bản quy phạm pháp luật.

Do đó, Bộ Tài Chính đang thực hiện lấy ý kiến đóng góp từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để đánh giá rõ ràng hơn về hành lang pháp lý tại Việt Nam.

Một trong những ý kiến nổi bật nhất ghi nhận được là của ông Nguyễn Ngọc Mỹ (Chủ tịch Vabis Group) khi cho rằng, pháp luật hiện nay đang bỏ qua khá nhiều vấn đề bất cập, nhất là liên quan tới việc ứng dụng công nghệ số ở trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0.

Theo ông, hạn chế đầu tiên của văn bản này nằm ở việc hạn chế và không cho phép phân phối vé đặt cược bằng các ứng dụng internet. Ở thời điểm hiện tại, ngành công nghệ 4.0 đang bùng nổ mạnh mẽ, quy định này đã vô tình đi ngược lại với xu thế phát triển chung của thế giới. Khi mà smartphone đang dần trở thành công cụ không thể thiếu thì nhu cầu đặt vé qua mạng cũng đã trở thành một thực tế hiển nhiên.

Ngoài ra, Nghị định cũng yêu cầu người chơi phải truy cập tài khoản bằng mật khẩu khi tham gia đặt cược lại trái ngược với tinh thần không cho phân phối vé qua mạng internet. Điều này vô hình chung đã khiến các doanh nghiệp cảm thấy khó khăn trong quá trình tiếp cận và triển khai phát triển mô hình này.