Việt Nam đang tìm kiếm giải pháp đối với mô hình cá cược trực tuyến

Theo khảo sát của các chuyên gia, để vận hành và quản lý hoạt động đặt cược thể thao phù hợp, Việt Nam có thể áp dụng quy định của các quốc gia trong khu vực như Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan,… Việc hợp thức hoá hoạt động cá cược trực tuyến nói chung …