Ngân sách có thể tăng thêm vài tỷ USD nếu đầu tư vào cá cược trực tuyến

Mặc dù Nghị định số 06/2017/NĐ-CP ngày 24/1/2017 của Chính phủ liên quan đến việc kinh doanh đặt cược, đua chó và đua ngựa đã ra đời được gần 4 năm, thế nhưng mảng kinh doanh này vẫn chưa thực sự được khai thác triệt để tại Việt Nam. Nguyên nhân của việc này có …